Cảm ơn bạn đã ghé thăm cộng đồng vietandroid.com. Đây là một cộng đồng mở và miễn phí vì vậy chúng tôi rất mong bạn hãy tham gia và hoạt động tích cực bằng cách đặt câu hỏi/thắc mắc hoặc những kinh nghiệm của bạn trong lập trình Android tới mọi người. Chúc bạn thành công !
0 phiếu
đã hỏi trong Audio/Video bởi (13.7k điểm)

Android có sẵn lớp MediaRecorder giúp bạn dễ dàng ghi lại âm thanh hay hình ảnh . Bạn chỉ cần làm một số thao tác cơ bản như sau là đã có thể thực hiện việc ghi audi hay video:

Khởi tạo một thể hiện của lớp MediaRecorder :

MediaRecorder myAudioRecorder = new MediaRecorder();
Dễ dàng thiết lập các tham số :
myAudioRecorder.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.MIC); //chỉ định ghi âm từ mic
myAudioRecorder.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.THREE_GPP); //chỉ định định dạng là 3gp
myAudioRecorder.setAudioEncoder(MediaRecorder.OutputFormat.AMR_NB); //chỉ định định dạng dữ liệu là AMR
myAudioRecorder.setOutputFile(outputFile); //và lưu vào file này (biến outputFile sẽ trở tới file cần ghi dữ liệu vào)
Sau đó gọi hai phương thức này để bắt đầu ghi âm:
myAudioRecorder.prepare();
myAudioRecorder.start();
Các thông tin chi tiết và bài hướng dẫn cụ thể các bạn có thể tham khảo tại link sau http://www.tutorialspoint.com/android/android_audio_capture.htm

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...