Cảm ơn bạn đã ghé thăm cộng đồng vietandroid.com. Đây là một cộng đồng mở và miễn phí vì vậy chúng tôi rất mong bạn hãy tham gia và hoạt động tích cực bằng cách đặt câu hỏi/thắc mắc hoặc những kinh nghiệm của bạn trong lập trình Android tới mọi người. Chúc bạn thành công !
+1 phiếu
đã hỏi trong Audio/Video bởi (13.7k điểm)

Sau đây mình có đoạn code ngắn (snipe code) giúp các bạn có nhu cầu tích hợp chức năng ghi âm cuộc gọi.

[code]

final MediaRecorder callrecorder = new MediaRecorder();
callrecorder.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.VOICE_CALL);
callrecorder.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.MPEG_4);
callrecorder.setAudioEncoder(MediaRecorder.AudioEncoder.AMR_NB);

String filepath =  "đường dẫn bạn muốn save file ghi âm";

callrecorder.setOutputFile(filepath); //

try {
    callrecorder.prepare(); //chuẩn bị chế độ ghi âm
} catch (IllegalStateException e) {
    System.out.println("An IllegalStateException has occured in prepare!");
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {

     e.printStackTrace();
}

try {
    callrecorder.start(); //bắt đầu quá trình ghi âm
} catch(IllegalStateException e) {
    e.printStackTrace();
    
}

[/code]

để stop quá trình ghi âm bạn gọi function sau:

[code]
callrecoder.stop();
[/code]
đã bình luận bởi (790 điểm)
thank admin với câu trả lời. Mình đã làm thử và chạy ngon ;)

1 câu trả lời

+2 phiếu
đã trả lời bởi (220 điểm)
thank bạn nhiều, mình đang tìm hiểu về cái này
...