Cảm ơn bạn đã ghé thăm cộng đồng vietandroid.com. Đây là một cộng đồng mở và miễn phí vì vậy chúng tôi rất mong bạn hãy tham gia và hoạt động tích cực bằng cách đặt câu hỏi/thắc mắc hoặc những kinh nghiệm của bạn trong lập trình Android tới mọi người. Chúc bạn thành công !
+1 phiếu
đã hỏi trong System bởi (300 điểm)
đã tag lại bởi
Em có vấn đề này mong mọi người giúp đỡ ạ

Bài toán của e là: khi tạo một text messaging, em dùng Intent để nhờ một app khác gửi tin nhắn đi (ví dụ như viber, zalo, mail, ...), đến bước hiển thị các ứng dụng tương ứng có thể sử dụng để gửi message đi, ta chọn một app trong list các app đó. Sau đó làm thế nào để có thể trả lại cho app của mình biết là đã chọn app nào để gửi message được không ạ? Ví dụ như khi chọn gửi qua email thì app của mình nhận lại thông tin biết đã sử dụng gửi tin qua mail và đưa thêm thông tin như title hay địa chỉ email cần gửi thư đến

1 câu trả lời

+2 phiếu
đã trả lời bởi (13.7k điểm)

Vấn đề này đương nhên là đã có API hỗ trợ bản rồi, bạn thao khảo đoạn code phía dưới:

 

 Intent sendIntent = new Intent();
  sendIntent.setAction(Intent.ACTION_SEND);
  sendIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, shareMessage());
  sendIntent.setType("text/plain");

  Intent intent = Intent.createChooser(sendIntent, getResources().getText(R.string.share_prompt));

  ShareActionProvider sap = new ShareActionProvider(this);
  sap.setShareIntent(sendIntent);
  sap.setOnShareTargetSelectedListener(new ShareActionProvider.OnShareTargetSelectedListener() {
    @Override
    public boolean onShareTargetSelected(ShareActionProvider source, Intent intent) {
      System.out.println("Success!!");
      return false;
    }
  });

 

đã bình luận bởi (300 điểm)
cảm ơn anh, em sẽ tự tìm hiểu thêm
...