Cảm ơn bạn đã ghé thăm cộng đồng vietandroid.com. Đây là một cộng đồng mở và miễn phí vì vậy chúng tôi rất mong bạn hãy tham gia và hoạt động tích cực bằng cách đặt câu hỏi/thắc mắc hoặc những kinh nghiệm của bạn trong lập trình Android tới mọi người. Chúc bạn thành công !
+1 phiếu
đã hỏi trong Tin tức tổng hợp bởi (270 điểm)
Các bác cho em hỏi là bản chất của ArrayList trong Java là kiểu mảng hay danh sách liên kết vậy?
Ngoài ArrayList thì trong Java còn những kiểu mảng nào nữa ạ?

2 Câu trả lời

0 phiếu
đã trả lời bởi (13.7k điểm)
Chưa hiểu ý bạn lắm nhưng đưa ra một vài thông tin cho bạn tham khảo:

ArrayList là mảng 1 chiều chứa các phần từ là Object và đương nhiên có sự kiên kết giữa các Object tùy mục đích sự dụng bạn mà thôi.

Ví dụ: ArrayList chưa ObjectA ở index 0, ObjectA có thuộc tính ObjectA.list là một ArrayList khác.
đã bình luận bởi (270 điểm)
Em thấy nếu là kiểu mảng thì phải xác định trước số lượng phần tử max của mảng nhưng ArrayList thì chỉ cần khai báo rồi dùng hàm add để thêm phần tử vào mảng giống như danh sách liên kết
đã bình luận bởi (13.7k điểm)
ArrayList là dynamic array (mảng động) so với Array là mảng tĩnh (phải xác định  size của mảng trước).
+1 phiếu
đã trả lời bởi (240 điểm)

Bạn vào source xem sẽ thấy! Thực chất là Array nhé.

...