Cảm ơn bạn đã ghé thăm cộng đồng vietandroid.com. Đây là một cộng đồng mở và miễn phí vì vậy chúng tôi rất mong bạn hãy tham gia và hoạt động tích cực bằng cách đặt câu hỏi/thắc mắc hoặc những kinh nghiệm của bạn trong lập trình Android tới mọi người. Chúc bạn thành công !
0 phiếu
đã hỏi trong Layout - UI/UX bởi (240 điểm)
Matterial design,hiệu ứng đổ bóng,animations,layout ui/ux,hiệu ứng chạm vuốt,setimage backgroundRessoure,textcolor,buttton onclick, roundedbitmapdrawablefactory

1 câu trả lời

0 phiếu
đã trả lời bởi (1.1k điểm)

Matterial design cho  4. trên github khá là nhiều thư viện hỗ trợ bạn nhé, bạn có thể tìm hiểu theo link dưới  : -https://github.com/wasabeef/awesome-android-ui

(hiệu ứng đổ bóng)   - bạn tìm hiểu theo từ khóa  (background shadow android)  hoặc  tạo background  bằng  ảnh 9patch   https://developer.android.com/studio/write/draw9patch.html .
mình thường tạo ảnh 9-patch theo link này : http://inloop.github.io/shadow4android/

 

...