Cảm ơn bạn đã ghé thăm cộng đồng vietandroid.com. Đây là một cộng đồng mở và miễn phí vì vậy chúng tôi rất mong bạn hãy tham gia và hoạt động tích cực bằng cách đặt câu hỏi/thắc mắc hoặc những kinh nghiệm của bạn trong lập trình Android tới mọi người. Chúc bạn thành công !
0 phiếu
đã hỏi trong Layout - UI/UX bởi (120 điểm)
Lỗi (R.layout.activity_main), mình mới tập viết app android nhưng đến đoạn kết nỗi giữa xml và java thì tất cả có phần kết nối đều lỗi hết. Mn chỉ giúp
Code của file mainactivity.java
package comkakashipham05.httpsfacebook.test;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

import java.util.Set;public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener{
  TextView tv1, tv2;
  EditText ed1, ed2;
  Button bt1;


  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    ketnoiview(); }

  public void ketnoiview() {
    tv1 = (TextView) findViewById(R.id.tv1);
    tv2 = (TextView) findViewById(R.id.tv2);
    ed1 = (EditText) findViewById(R.id.ed1);
    ed2 = (EditText) findViewById(R.id.ed2);
    bt1 = (Button) findViewById(R.id.bt1);
    bt1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      public void onClick(View v) {
        hanhdong();
      }
    });
  }
  void hanhdong(){
    //String textluu="";
    String text = ed1.getText().toString().trim();
    //for (int i=1;i<=10;i++){
     // textluu= textluu + text;
      //ed2 = getText(textluu);
    //}
    ed2.setText(text);
  }

}1 câu trả lời

0 phiếu
đã trả lời bởi (1.4k điểm)
bạn check xem trong layout đã có tạo file activity_main.xml chưa :D
thứ 2 là code trên chưa thấy import R :) bạn trỏ chuột vào đoạn lỗi ấn alt+1 hay alt +f1 gì đó show suggest lên xem nó hướng dẫn bạn làm gì :D lâu ko code android nên quên mất rồi :(( rip me :((((((((
...